Tag: پیار کا پُلِ صراط ناول از احمد یار خان

Urdu Novel Pyar Ka Pul e Sirat By Ahmad Yar Khan

Urdu Novel Pyar Ka Pul e Sirat By Ahmad Yar Khan Free Download Urdu Novel Pyar Ka Pul e Sirat Authored By Ahmad Yar Khan. Pyar Ka Pul e Sirat is another excellent novel of Ahmed Yar Khan. This novel contains more five interesting stories i.e. Naju Ka Jinn, Baap Ka Beta, Piyar Ka Pule […]