Category: Mullah Ali Qari

Owais Qarni By Nooruddin Abul Hassan

Owais Qarni By Nooruddin Abul Hassan Ali Pdf Free Download

Owais Qarni By Nooruddin Abul Hassan Ali Pdf Free Download Owais Qarni authored by Noorudin Abul Hassan Ali bin Sultan Muhammad Qari well known as Allam Mullah Ali Qari. This book is the Urdu translation of Arabic book “Al-Madan Al-Adani Fi Fazail Owais Qari” which contains brief history and some virtues of Owais Bin Abdullah […]